Ekoporadnik

Odpady przyjmowane do PSZOK
Papier i tektura

Papier i tektura

Papier - opakowania z papieru i tektury: kartony, torebki papierowe, gazety, czasopisma, foldery, książki, zeszyty, papier szkolny, biurowy, ulotki itp.

Należy pamiętać, by usunąć zszywki, plastikowe okładki oraz metalowe i plastikowe części opakowań.

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET i po chemii gospodarczej, kubeczki po lodach, margarynach, jogurtach, plastikowe nakrętki, puszki po napojach, worki, reklamówki.

Opakowania wielomateriałowe: puste kartoniki po sokach, zupach, mleku itp.

Metale

Metale

Metalowe puszki po konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe itp.

Nie będą przyjmowane opakowania z zawartością.

Szkło

Szkło

Opakowania ze szkła: bezbarwne i kolorowe, słoiki i butelki bez zawartości i nakrętek, opakowania szklane po kosmetykach itp., także szyby okienne, drzwiowe itp.

Bioodpady

Bioodpady

Odpady ulegające biodegradacji, np. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, drzew, krzewów, kora drzew, kwiaty.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, np. tapczany, fotele, pufy, wykładziny, dywany.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (lodówki, chłodziarki itp.), małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne (komputery, odkurzacze, pralki, wentylatory, telefony itp.).

Nie przyjmuje się sprzętu zdekompletowanego.

Przeterminowane leki

Przeterminowane
leki

Przeterminowane leki.

Chemikalia inne niż niebezpieczne

Chemikalia
inne niż niebezpieczne

Farby, lakiery, przeterminowane oleje i tłuszcze (zamknięte w szczelnych niecieknących, oznakowanych opakowaniach),

Nie przyjmuje się olei i tłuszczy niewiadomego pochodzenia oraz farb, tuszy i klei bez etykiety, olei w cieknących pojemnikach.

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory.

Zużyte opony samochodowe

Zużyte opony samochodowe

Zużyte opony samochodowe (8 sztuk na rok od samochodu osobowego z gospodarstwa domowego).

Odzież i tekstylia

Odzież i tekstylia

Odzież, tekstylia, obuwie.

Nie przyjmuje się jednak ścinków czy skrawków materiałów, włóczek, przędzy poprodukcyjnej.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe (400 kg z gospodarstwa domowego, powstałe w wyniku prowadzenia we własnym zakresie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, do właściwego organu administracji), np. beton oraz gruz betonowy, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki glazury, terakoty, styropian, papa, kabina prysznicowa.

Inne odpady problemowe

Inne odpady problemowe

Żarówki, świetlówki.

Odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych, np. podczas samodzielnego wykonywania zastrzyków, drobnych zabiegów po urazach i operacjach czy w przypadku przewlekłych chorób).

Nie przyjmuje się jednak odpadów medycznych, wenflonów i opatrunków.

Uwaga!
Do PSZOK nie przyjmujemy:
  • materiałów zawierających azbest,
  • szyb samochodowych,
  • szkła zbrojonego i hartowanego,
  • niesegregowanych odpadów komunalnych,
  • części samochodowych,
  • folii i agrowłókniny rolniczej,
  • odpadów medycznych i weterynaryjnych.