Lokalizacja

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A.
w Kaliszu przy ulicy Bażanciej 1A.