Bezpieczny dla środowiska

Co to jest PSZOK?

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest to miejsce do którego mieszkańcy gminy Brzeziny mogą nieodpłatnie oddać wybrane frakcje odpadów komunalnych.

  • Pracownicy PSZOK wskazują miejsce, w którym należy umieścić poszczególne odpady.
  • Za wyładunek i segregację dostarczonych odpadów (rozsortowanie) odpowiada dostarczający.
  • Odpady komunalne dostarczane do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dogodna lokalizacja

Gdzie jest zlokalizowany PSZOK?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu przy ulicy Bażanciej 1A

Zalecenia dla pracowników i klientów PSZOK przy PUK SA w Kaliszu w okresie trwania pandemii koronawirusa.
PUK S.A.